Hassela Gotland AB:s konkursförvaltare, advokat Andreas Welin, konstaterar att hittills har sex av de nio fastigheter som ingick i konkursbouppteckningen sålts. Flera av dem till Siggelinsfären, däribland Vänge Nickarve medan övriga är belägna i Klintehamn.

– Det är också spekulanter på gång beträffande Fröjel Bockes och gamla hotellet i Klintehamn. Vad gäller Bullboden har vi hört av några men får vi inte i väg det går det till mäklare, framhåller Andreas Welin.

Tillsammans mäklarvärderades de nio fastigheterna till 31 950 000 kronor. Av dessa värderades Solrosen, Klinte Strands 1:100, till nära halva totalsumman eller 14 850 000 kronor och såldes för cirka 13 miljoner kronor.

Artikelbild

| Håkan Onsjö. Hans bolag Rondellhuset köper Solrosen.

GA kan i dag berätta att köpare är Rondellhuset AB, ett bolag som drivs av Håkan Onsjö, Fröjelbaserad veterinär och regionfullmäktigeledamot (M). Den nye ägaren tillträde i måndags.

Fastigheten ligger vid Åbrogatan och rymmer 18 lägenheter fördelat på 5:or och 2:or.

– Det är köpt för att vi är intresserade av Klintehamns utveckling, det är grunden. Klintehamn har haft en tuff period med nedläggningar som Hassela och Ica-butiken men det känns som många positiva krafter vill se en utveckling. Vi tillhör definitivt dom, kommenterar Håkan Onsjö.

– Det behövs några positiva händelser, krafter som inte klagar och gnäller utan i stället försöker göra något åt det. Jag ser de nya som tagit över Varvsholm som en del i det här. Utvecklingen vänder lika fort åt rätt som åt fel håll. Det som finns på landsbygden måste skötas bra och på rätt sätt.

Artikelbild

Håkan Onsjö har förstås tankar kring den förvärvade fastighetens utveckling.

– Fastigheten är så ny så inledningsvis vill vi få lite bättre ordning på förvaltningen. Sen finns det ständigt planer, som en del i Klintes utveckling. Alltså att man försöker förvalta en sån här fastighet så bra som möjligt för att vara en del i att göra Klintehamn till en attraktiv ort att vara i. Klintehamn har alla förutsättningar att vara ett attraktivt boende, framför allt för barnfamiljer. Men det ligger i planeringsstadiet.

Är du intresserad av fler fastigheter efter Hasselakonkursen?

– Den frågan passar jag på.

Håkan Onsjö:

– Det finns planer i och runt huset och andra grejer. Jag är alldeles övertygad om att ni kommer att ha en stor anledning att skriva om Klinte snart.