På bara tre år ökade antalet elever i gymnasieskolan i Ronneby med ett par hundra, till dagens 860. I samband med det startade också oroligheterna runt skolan.

Ronny Mattsson (bilden)är skolområdeschef för gymnasie- och vuxenutbildningen i Ronneby kommun:

– Vi märkte att det kom in droger i skolmiljön, ett antal falsklarm drogs igång och vid jul 2016 inträffade ett stort slagsmål utanför skolan, berättar han när GT ringer upp.

Artikelbild

Det hela kulminerade i maj förra året då en tidigare elever tog sig in på skolan, hotade personal och övermannades av polis sedan annan personal lyckats avhysa individen.

Skolledningen insåg att något var tvunget att göras för att öka säkerheten och trygga studiemiljön för skolans elever.

Från dag ett involverade man de fackliga organisationerna och hade såväl personal som elevkåren med sig.

– Tillsammans med en säkerhetskonsult tittade vi över skolan och identifierade ett antal platser på vilka nu övervakas med 37 kameror, berättar Ronny Mattsson.

Artikelbild

| Ronny Mattsson, Ronneby kommun.

Kamerorna togs i bruk i oktober i fjol, men redan till höstterminens start i augusti infördes id-kort vilka nu bärs synligt av alla elever.

– Varje morgon är det inpassering mellan 7.45 och 8.30, då tar fritidsledare emot och hälsar välkommen till skolan och sedan registrerar man sin bricka. Om någon glömt får de en besöksbricka. Det är alltså inte frågan om visitering, bara en ordnad start på dagen.

Artikelbild

Parallellt med detta har fem stycken heltidsmentorer anställts, vilket skapar mer tid åt lärarna att vara just lärare.

Enligt Ronny Mattsson har det vässade säkerhetstänket slagit väl ut. Feedbacken från såväl personal som elever och föräldrar har varit positiv.

Artikelbild

På vilket sätt har kameror och id-kort gjort skolmiljön bättre, som du ser det?

– Den fysiska säkerheten har förbättrats, så är det, men viktigare är elevernas upplevelse av en större trygghet. Vi pratar dessutom väldigt mycket över lag om bemötande och hur man ska vara mot varandra.

Ökad kontroll skulle kunnat bli kontraproduktivt och istället skapa rädsla, hur resonerade ni kring det?

– Det fanns med i avvägandet, men så har det inte blivit. Det som däremot skapade oro var när vi under några veckor efter det värsta tumultet hade Securitas-vakter på skolan. Det spreds bilder på Facebook och folk undrade ”vad är det som händer på skolan?”.

Efter uppgraderade säkerhetsrutiner har Knut Hahn-skolan hamnat i blickfånget för hela Sverige. Studiebesök från skolor över hela landet reser till Blekinge för att ta del av hur de arbetat.

– Det har varit positivt för alla inblandade, utom de som vill komma hit och ställa till bråk, som Ronny Mattsson uttrycker det.