Efter den tragiska olyckan i Bollebygd i Västergötland, där en 8-årig flicka omkom i oktober 2011 efter att en gravsten vält över henne, infördes 2012 nya regler för gravstenssäkerhet. Vart femte år måste alla stenar kontrolleras.

På Gotland är det varje församlings ansvar att ha koll på riskerna, för att förhindra vältande gravstenar och olyckor. På Fårö kyrkogård har flera höga äldre stenar säkrats med hjälp av spännband och stolpar i marken. Alternativet hade varit att lägga omkull dem, vilket kyrkogårdsförvaltningen för Norra Gotlands pastorat velat undvika.

När gravstenarna restes för många år sedan var de fästa i en sockel.

Artikelbild

| Kraftiga trästolpar håller gravstenar på plats.

– En dag släpper de och man vet inte när. De är jättefarliga och svåra att kontrollera, säger förvaltningsassistent Gunilla Angelöf.

Totalt har Norra Gotlands pastorat 11 000 gravar på 24 kyrkogårdar. Arbetet med att undersöka gravstenarnas hållfasthet är tidskrävande.

– Det måste göras av behörig person, stenar kan förstöras annars. Man ska helst inte vara ensam i och med att det är ganska farligt, säger Gunilla Angelöf.

Hon berättar att besiktningarna görs av arbetsledande förmän, tillsammans med kyrkans vaktmästare.

Om en gravsten bedöms som farlig skickas i normalfallet ett föreläggande till gravrättsinnehavaren att åtgärda den. Äldre gravstenar kan också vara kulturminnesmärkta eller skötas av församlingarna.

De provisoriskt stöttade gravstenarna på Fårö kommer inte att åtgärdas den närmaste tiden.

– Nästa år har vi för avsikt att ta hand om Lärbro, Hellvi och Tingstäde. Vi väntar på att få medel och i en del fall väntar vi på att få kontakt med gravrättsinnehavaren, säger Gunilla Angelöf.

På många av öns kyrkogårdar finns gravstenar som inte klarar säkerhetsreglerna. I Klinte pastorat väljer personalen att lägga ned de gravstenar som bedöms som farliga. I september i år besiktigades gravarna på Klinte kyrkogård enligt de nya reglerna.

– Där fick 35 anmärkningar, säger Margareta Ahlqvist, som sköter gravärenden för pastoratets nio kyrkor och tillägger att många av bristerna var av mindre karaktär.

Visby domkyrkoförsamlings tre kyrkogårdar har 87 gravstenar som behövt någon form av åtgärd under de senaste fyra åren. För tre av dem bedömdes risken att välta som så pass farlig att personalen lade omkull dem.