Två stora fartyg vid nya kryssningskajen, två inne hamnen och ett på redden. Med den maxkapaciteten kan Visby framöver ta emot upp emot 10 000 passagerare dagligen – och det är svårt för hamnchefen Mats Eriksson att säga nej:

– Visby är en allmän hamn och finns det ledig plats är vi skyldiga att erbjuda kajplats, säger Mats Eriksson som aldrig deltagit i någon diskussion om begränsning av antalet passagerare.

Region Gotlands världsarvssamordnare Elene Negussie anser att det bör sättas gränser för hur många besökare Visby kan ta emot.

Artikelbild

| Bättre flöde. Domkyrkoförsamlingen överväger att öppna norra porten för att få ett bättre flöde genom kyrkan.

– Vi ska ta fram en strategi för världsarvet, och i den kommer det att ingå hur flödena i Visby bör styras. Vi behöver lyfta fram robusta stråk som kan klara av många besökare, säger hon.

Elene Negussie tycker att det bör sättas gränser för hur många besökare exempelvis en ruin kan ta emot utan att riskera att den skadas, men även för att besöksupplevelsen ska bli värdefull.

Strategin blir klar först om två år, men Elene Negussie tycker att arbetet med att förankra tankegångarna bör starta redan nu.

Henrik Ahlqvist, terminal manager för CMP som ska hyra kryssningskajen, har inte diskuterat gränser för antalet kryssningsbesök.

– Det blir ingen invasion. Visby kommer inte att kollapsa, men vi behöver gemensamt utveckla hur vi ska klara av att ta emot större grupper, säger han.

Det råder en spänd förväntan inför 2018 hos de besöksmål som är kryssningsgästernas favoriter – domkyrkan och Gotlands Museum. Nästa sommar väntas antalet kryssningsgäster mer än fördubblas till omkring 90 000.

– Vi märker när stora kryssningsfartyg ligger i hamnen. Då kan vi ha upp emot 3 000 besökare i domkyrkan under en dag, berättar domkyrkoklockare Maria Nordenbrim.

Hon ingår i den grupp som domkyrkoförsamlingen bildat för att diskutera hur domkyrkan ska klara av att ta emot fler besökare. Mycket talar för att norra porten, som i dag bara används som nödutgång, öppnas. Då kan in- och utgång för separeras och det blir bättre flöde genom kyrkan.

Redan innan kryssningskajen är på plats har Eskelhems kyrka som mest tagit emot 18 bussar på en dag. Nu anser kyrkoherde Monica May att kyrkan bör överväga att ta ut en serviceavgift.

– Alla ska gå på toaletten. Klockaren hinner inte med att städa. Det är dumt att inte ta ut någon form av avgift, tycker Monica May som bett stiftet om hjälp.

Inom stiftet diskuterar man inte bara behovet av att ta ut en serviceavgift, utan även om det går att sprida besöken till fler kyrkor.

– Några är hårt belastade, särskilt de som ligger nära Visby eller längs en väg till andra besöksmål, säger stiftets informatör Lars Bäckman.

Han betonar att det inte är aktuellt att ta ut entréavgift, något som domkyrkoförsamlingen i Stockholm gör i Storkyrkan. Där kostar det 60 kronor att gå in.

Gotlands Museum har sin mest intensiva period på sommaren. Av de drygt 370 000 besöken görs cirka 70-80 procent sommartid.

– Det viktigaste för oss är att hinna med att kvalitetssäkra verksamheten. Därför är det bra om kryssningsbesöken ökar successivt, säger museichefen Susanne Thedéen.

Fastigheten sätter en gräns för antalet museibesökare. Mer än cirka 2 000 besökare går det inte att ha samtidigt, med tanke på brandsäkerhet och luftkvalitet.

– Vi ser gärna att antalet kryssningsbesök ökar. Det är en positiv utmaning, och jag tror att vi klarar av att ta emot fler. Alla behöver inte vara på museet, vi kan ha fler guidningar i Visby, säger Susanne Thedéen.