Den elfte oktober är internationella flickdagen världen över. En av FN:s internationella dagar, från början instiftad på initiativ av Plan international.

Genom sin insändare med titeln "Ge plats åt flickor!" vill Ville Hagman, medlem i Plan Sveriges ungdomsråd belysa situationen för världens flickor.

– Det handlar framförallt om att världen inte är jämställd. Flickor blir undantrycka, ofta dubbelt både på grund av kön men också på grund av ålder, säger Ville Hagman, 18 år från Visby.

Han menar att pojkars röster och behov ofta prioriteras högst och skriver i sin insändare: "Många unga tjejer orkar inte alltid göra sin röst hörd eftersom ingen lyssnar. De vågar inte alltid räcka upp handen på lektionerna för att deras åsikt ofta blir undantryckt. Det begränsar deras lärande."

– I dag i Sverige finns det stora skillnader som kanske inte märks lika tydligt som på andra ställen i världen. Men det är viktigt att belysa att vi har ett problem, såväl i klassrummen som i det offentliga rummet, säger han.

Ville Hagman läser samhällsvetenskap på Gutegymnasiet och tycker att utvecklingen går i rätt riktigning.

– Vi har en bra bit kvar att gå. Den verkliga skillnaden kan vi göra när individer går ihop och gör skillnad i grupp, säger han.

Internationella flickdagen instiftades 2011 av FN.