Hela 88 procent av de tillfrågade gotlänningarna menar att de har tillgång till den vård de behöver. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern som presenterades av Sveriges kommuner och landsting, SKL, under tisdagen.

69 procent av de som tillfrågats menar att väntetiderna till vårdcentralerna är rimliga. 19 procent är helt eller delvis missnöjda och 12 procent har ingen åsikt i frågan.

Förtroendet för 1177 är även det stort – men förtroende för e-tjänsten är något lägre. Region Gotland skriver i ett pressmeddelande att det kan bero på att tjänsterna ännu är under utveckling på ön.

– Med hjälp av befolkningsundersökningen får vi en bild av hur hälso- och sjukvården uppfattas av gotlänningarna. Rapporten ger oss värdefull kunskap om behovet av fortsatta aktiviteter och utvecklingsområden avseende våra olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar i ett pressmeddelande.

Totalt har 1001 gotlänningar svarat på de frågor som SKL ställt. Hela barometern kan du läsa här.