Det framgår av en rapport om folkhälsan som SKL och Folkhälsomyndigheten gjort och baseras på sammanställningar av olika enkäter, undersökningar och register i syfte att spegla folkhälsan i landet.

2016 var den 16 procent av vuxna gotlänningar som var i farozonen och två år senare har siffran ökat till 18 procent. Allra sämst placerar sig Danderyd, där var fjärde invånare har riskabla alkoholvanor medan Hultfredsborna ligger bäst till med bara nio procent.

Frågor som ställts till medborgare för att få fram dessa siffror är: ”Hur ofta har du druckit”, ”Hur många glas” och ”Hur ofta har du druckit sex glas”.

Förutom alkoholproblemen visar rapporten att Gotlands befolkning inte skiljer sig särskilt mycket från övriga medborgare i landet.

– Övergripande kan man säga att resultatet visar att vi är som folk är mest, våra levnadsvanor liknar i hög grad de i resten av riket, säger Veronica Hermann, folkhälsostrateg vid Region Gotland.

Människor som är feta har ökat medan rökarna blivit färre. Bra tandhälsa, fler trygga femteklassare och fler som litar på andra människor hör till den positiva utvecklingen.

– Var femte person har lågt socialt deltagande och det finns problem med ensamhet bland äldre. De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda bra, men upplevelsen av god hälsa är högre hos personer med längre utbildning, de som har arbete och är delaktiga i samhället, säger Veronica Hermann.