Den 21 februari bjuds gotlänningarna in till ett öppet möte i hörsalen Avar på Visborgsområdet. Temat för mötet är Gotlands totalförsvar, och arrangörer är Länsstyrelsen på Gotland och Försvarsmakten. I ett pressmeddelande skriver parterna att de särskilt välkomnar personer som saknar förkunskaper om totalförsvaret, men vill veta mer.

Det är just Försvarsmakten och Länsstyrelsen på Gotland som, på uppdrag av regeringen, leder arbetet med att bygga upp totalförsvaret på Gotland. Man anser dock att kunskaperna i samhället om vad totalförsvaret innebär behöver förbättras, "liksom kunskaperna om vilken roll privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter spelar för samhällets beredskap för kris och krig", som det står i pressmeddelandet.

Under mötet kommer åhörarna att få träffa Peter Molin, tillförordnad landshövding, samt Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente P18.

Artikelbild

| Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente P18.

– Vi har en lång resa att göra men jag är stolt över det vi tillsammans åstadkommit så här långt. Gotland går i täten och vårt arbete följs med intresse av hela landet, konstaterar Peter Molin i pressmeddelandet.

Mötet hålls den 21 februari i hörsalen Avar på Visborgsområdet.