Personen som är bokförd på Gotland beviljades ålderspension 2004. Vid den tidpunkten lämnades ingen uppgift om att personen var sambo och hade barn med en annan person. Enligt pensionsmyndigheten beräknas pensionen som om man vore gift om man bor tillsammans med någon och har gemensamma barn.

Enligt beslutet från pensionsmyndigheten ska personen betala tillbaka 82 875 kronor för perioden november 2008- juni 2018. Perioden innan november 2008 är preskriberad och behöver inte återbetalas till pensionsmyndigheten.