För bara några månader sedan levde gotländska politiker, liksom elproducenter och elkonsumenter, i fast övertygelse om att framtidens elförbindelse med fastlandet var tryggad. Svenska Kraftnät hade ju, under nästan tio års tid, utlovat det och dessutom presenterat en långtidsbudget där investeringen fanns med. Men så slutade den tidigare generaldirektören Mikael Odenberg. Han efterträddes i mars i år av Ulla Sandborgh. Det tog bara ett par månader – och sedan hade affärsverket Svenska Kraftnät tvärvänt om investeringen. Någon tredje elkabel, utöver de två som Vattenfall äger och driver, var inte längre aktuell. På Gotland reagerade politiker, myndigheter och inte minst vindkraftsentreprenörer med bestörtning.

– Staten har ett helhetsansvar för landets elförsörjning, vill nu regionrådet Meit Fohlin (S) slå fast.

– Det går inte att se snävt företagsekonomiskt på frågan, säger hon.

Artikelbild

| Meit Fohlin på plats vid elförbindelsen till fastlandet upprörs över Svenska Kraftnäts agerande.

Hon har just tagit över ansvaret efter partikamraten Björn Jansson som regionstyrelsens ordförande, öns tyngsta politiker post, när frågan formligen exploderat. Strax före midsommar skrev Björn Jansson och landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård till regeringen och argumenterade för kabeln.

Nu har Meit Fohlin fått en nyckelroll i lobbyarbetet för att få Svenska Kraftnät att ändra sig.

Under Almedalsveckan kommer hon, ibland tillsammans med den politiska oppositionen, ibland tillsammans med företrädare för länsstyrelsen, att ta varje tillfälle att agera frågan.

– Alla har rätt till ett tryggt samhälle som kan utvecklas och det är staten som har det grundläggande ansvaret för landets infrastruktur. Dit hör absolut elförsörjningen, fortsätter hon.

Artikelbild

– Myndigheters beslut ska vara långsiktiga och förutsägbara.

– Här har vindkraftsindustrin stått och stampat och väntat på den utlovade satsningen och så upphäver Svenska Kraftnät förutsättningarna utan någon som helst kommunikation.

Ser du ”exporten” och ”importen” av el som lika tunga problem?

– Kortsiktigt kanske det handlar mest om möjligheterna att sälja vindkraftsel, men de kablar som finns har som allt annat en begränsad livslängd, så försörjningen för den elintensiva industrin är lika viktig.

– Gotland får inte ställas utanför arbetet med omställningen till ett klimatsmart och fossilfritt samhälle, avslutar en mycket laddad Meit Fohlin.