Studieförbundet Vuxenskolan på Gotland beslutade i samband med sitt årsmöte vilka två aktörer som skulle ta emot priset Fria tankars hem och deras folkbildningspris. Nygarns utvecklingsbolag fick ta emot det förstnämnda priset.

"Att se möjligheter istället för problem är utvecklande. Att våga gå emot strömmen och tänka utanför boxen låter ofta enkelt. Det är det inte. Nygarn visar en kraft i att tänka fritt och kreativt kring olika lösningar. De skapar till och med egna lösningar när de förhärskande inte fungerar. Avloppsanläggning, Skolhus med Medborgarkontor, bostäder och ett energinätverk för en hållbar utveckling - allt har utvecklat bygden och Östergarnslandet. Nygarns utvecklingsbolag är med sitt tänkande en värdig vinnare av Fria Tankars Hem. Nygarn stannar inte vid att se möjligheter istället för problem - de förverkligar dem!", skriver Studieförbundet Vuxenskolan i ett pressmeddelande.

LRF Ungdomen var de som fick ta emot folkbildningspriset:

"De har under 2017 utmanat sig själva i sitt styrelseuppdrag. Med mod har de låtit en extern part processat och studerat deras styrelsearbete. De vill bli bättre och vassare på styrelsearbete. De vill även komma åt nyckelframgångar till att personer tackar ja och engagerar sig i en styrelse. Hur kan en modern styrelse fånga morgondagens behov är en utmaning många står inför. LRF ungdomens utmaning till sig själva borgar för demokratiska processer i framtiden", skriver man vidare i pressmeddelandet.