Nu är det klart att Gotland får ytterligare ett statligt byggnadsminne. Under torsdagen fattade regeringen beslut om att Hoburgs fyrplats ska bli ett statligt byggnadsminne – utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser, varav en lotsstation, för statliga byggnadsminnen.

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Regeringen har också låtit motivera varför Hoburgs fyrplats ska bli ett statligt byggnadsminne:

”Fyrmiljön vid Hoburgen utgör en sammanhållen enhet med fyrtorn, bostadshus och uthus som inhägnas av en stenmur. Miljön är komplett, men har kontinuerligt utvecklats under en hundraårsperiod efter anläggandet på 1840-talet. I fyren används ännu den första ordningens lins som installerades när fyren höjdes 1914-15. Det är en av tre bevarade linser av denna typ i svenska fyrar”, skriver man i pressmeddelandet.