Enligt polisanmälan anklagas Gotlandshems ledning, styrelseordföranden och verkställande direktören, för att uppsåtligen, alternativt av oaktsamhet, underlåtit att ge samtliga i styrelsen tillfredställande information, underlag angående försäljning av 944 lägenheter.

– Vi har fått höra att det varit dålig information till en del av styrelseledamöterna, säger en av anmälarna, Dan Persson, som inte vill röja sin källa.

De båda anmälarna pekar på insynsskyddet som finns inskrivet i 8 kapitlet, 21 paragrafen i Aktiebolagslagen. Där sägs att inskynsskyddet har en en principiellt viktig betydelse, inte minst i kommunala aktiebolag som har politiskt tillsatta styrelser. Insynsskyddet säger att alla ska garanteras samma beslutsunderlag och deltagande i beslut som övriga styrelserepresentanter.

– Vi skulle vilja ha en oberoende utredning, säger Dan Persson om syftet med polisanmälan.

Mats Ågren är styrelseordförande i Gotlandshem AB och det är han och bolagets vd Elisabeth Kalkhäll som polisanmälts.

– Jag vet bara att det finns en polisanmälan men jag har inte sett den, säger Mats Ågren.

Han påpekar att inget beslut ännu är taget om någon försäljning.

– Vi har fått i uppdrag av bolagsstyrelen att pröva om det finns ett intresse. Vi har följt reglerna som finns om hur man ska hantera detta. Sedan är det regionfullmäktige som tar ställning om lägenheterna ska säljas.

På tisdag sammanträder Gotlandshems bolagsstyrelse för att ta ställning till försäljningen.

– Vi har inte undanhållit någon information och vi har inte ens tagit beslut om att sälja.

Elisabeth Kalkhäll har inte kunnat nås för en kommentar.

asa.sveds@gotlandstidningar.se

0739252606