Gotlandshem Byggnadsnämnden har idag beslutat att förelägga Gotlandshem med vite då de nyinstallerade dörrarna i kvarteret Stäven inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassade. Samliga entrédörrar är försedda med dörrstängare men saknar lösning för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna öppna dem självständigt. Vitet, som är på 2 117 500 kronor, föreläggs om inte Gotlandshem senast inom 15 veckor har åtgärdat entréerna med en annan öppningslösning och överbryggning av de nivåskillnader som nu finns.

LÄS MER: Regionens krav kostsamt för allmännyttan