Gotland har en pensionsskuld som är högre än genomsnittet i landet. Jämför man med andra kommuner ligger Gotland högst. Även om man gör en jämförelse där skulden för både landsting och kommun i ett område slås ihop, är Gotlands skuld hög. Den genomsnittliga skulden i riket för landsting och kommuner tillsammans är 46 733 kronor per invånare.

Mikael Wollbo som är finans- och redovisningschef i Region Gotland förklarar att regionen redovisar pensionsskulden enligt den kommunala redovisningslagen. Skulden är uppdelad i två delar. Den som uppkommit från 1998 och framåt, 850 miljoner kronor, tas upp i regionens balansräkning medan det som härrör från tiden innan, redovisas som ansvarsförbindelse. Den skulden är 2395 miljoner kronor.

– Det är en stor skuld, absolut, men den ska betalas av under lång tid, drygt 50 år framåt . Skulden amorteras i takt med pensionsutbetalningarna och kommer att klinga av efter hand, säger han.

Den årliga kostnaden för pensioner var förra året 370 miljoner kronor, varav ökningen av pensionsskulden stod för 80 miljoner kronor. Pensionskostnaderna utgör ca 10 procent av personalkostnaderna och ca 6 procent av de totala kostnaderna.

Region Gotlands soliditet är 42 procent. Om pensionsskulden i ansvarsförbindelsen räknas med blir soliditeten -8 procent. Soliditeten mäter hur säker betalningsförmågan är på lång sikt. Någon kris för regionens ekonomi kan man inte säga att det är.

– Nej, på kort sikt är det inget stort problem men det skulle kunna bli det och vi måste följa utvecklingen. Pensionsskulden är en effekt av de kollektivavtal som gäller för kommuner och landsting, och dessa måste vi hålla oss till, säger Mikael Wollbo.

asa.sveds@gotlandsallehanda.se

0739252606