Almedalen är en viktig plats för möten, och har tidigare haft en roll när det gäller besked om öns elförsörjning. Det var under Almedalsveckan 2009 som dåvarande generaldirektören för Svenska kraftnät, Mikael Odenberg, bekräftade att Svenska kraftnät tänkte satsa på en tredje elkabel mellan Gotland och fastlandet.

Mikael Odenbergs besked var resultatet av en massiv påtryckning från gotländskt håll. En utbyggnad av fastlandsförbindelsen var nödvändig för en fortsatt satsning på vindkraft på Gotland.

Nu hoppas gotländska företrädare att en lika kraftfull uppvaktning ska leda till att Gotland får en tredje elkabel.

Artikelbild

| Till Visby. Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh kommer till Almedalsveckan, och är en av de som Region Gotland vill träffa.

– Vi kan inte kräva att regeringen går in och ändrar Svenska kraftnäts beslut. Det vore ministerstyre. Men vi kan trycka på så att regeringen fattar beslut om att Gotland ska anslutas till det svenska stamnätet, säger Lars Thomsson (C) som förutom ledamot i regionstyrelsen även är nationell vindkraftsamordnare.

Under Almedalsveckan kommer Region Gotland att träffa samtliga riksdagspartier vid morgonmöten.

– De personliga mötena är viktiga, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Det hålls flera seminarier om energi under Almedalsveckan och flera i Svenska kraftnäts ledning kommer till Visby. Förutom generaldirektören Ulla Sandborgh deltar tekniske direktören Ulf Moberg och forsknings- och utvecklingschefen Göran Ericsson.

– Vi arbetar med att få till ett möte med Svenska kraftnät, säger Peter Lindvall.

Till Visby kommer även energiminister Ibrahim Baylan och näringsminister Mikael Damberg, de som landshövding Cecilia Schelin Seidegårds och regionrådet Björn Janssons gemensamma brev var ställt till. I brevet önskade de båda ett möte med regeringen för att diskutera öns elförsörjning.

– Vi har fått bekräftat att de tagit emot brevet, men vi har inte fått besked om det blir något möte, säger Peter Lindvall.

Även länsstyrelsen arbetar med att skapa opinion kring frågan.

– Vi arrangerar 30 seminarier i länsstyrelsens trädgård, och jag träffar många andra vid luncher. Jag ska försöka fånga upp så många som möjligt som har med frågan att göra, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.