Gotlandshem har två fastigheter med solfångare som ger varmvatten och värme till lägenheterna, men inte några solpaneler som omvandlar solenergin till elektricitet.

– På vårt nya område Sergeanten vid Stora Törnekvior i Visby kommer vi att ha solpaneler, berättar Jon Rytterbro hållbarhetsansvarig på Gotlandshem.

– Vi har egentligen inte landat fullt ut i frågan om solenergi, men vi har solfångare på Sjöliljan och Adjutanten, berättar han.

Artikelbild

På sergeanten 5 i Visby bygger Gotlandshem sitt första flerbostadshus med solceller.

Solfångare ger varmvatten och värme till den fastighet där de är placerade, vilket gagnar hyresgästerna direkt då varmvatten ingår i hyran. Om Gotlandshem i stället ska producera elektricitet med hjälp av solpaneler på taket, ställer det sig lite annorlunda. Visserligen kan elen som produceras, användas av Gotlandshem men inte av hyresgästerna eftersom hushållselen inte ingår i hyran.

– Vi kan använda vår egentillverkade el till bland annat trapphus, utomhusbelysning och en del fläktar. Våra hyresgäster har sina egna elabonnemang så de kan inte ta den från solpanelerna, säger Jon Rytterbro

Den el som blir över när man producerar solenergi, kan säljas vidare till elbolagen runt om i landet med undantag för Gotland. Geab har meddelat att man inte kan tillåta anslutning av större solcellsanläggningar så länge som man inte löst frågan om ytterligare en fastlandskabel. Det innebär att Gotlandshem inte skulle få sälja sin överskottsenergi ut på nätet.

Flerfamiljhus med stora ytor på taken är annars lämpliga att sätta upp solpaneler på.

Artikelbild

Gotlandshem har solfångare som värmer upp vatten på två fastigheter, Adjutanten (bilden) och Sjöliljan i Visby.

Vad Gotlandshem kan göra och hur det ska lösas styrs av olika regelverk, som skatteregler och elnätlagen.

– Vi tittar på lösningar för att kunna bidra med fler och större anläggningar. Det finns en del otydligheter att reda ut innan vi vet hur det kan gå till, säger Jon Rytterbro.

Artikelbild

Gotlandshem har solfångare som värmer upp vatten på två fastigheter, Adjutanten (bilden) och Sjöliljan i Visby.

– Det värsta som kan hända är att vi bygger en stor anläggning och så går en del av energin till spillo. Det får ju våra hyresgäster i så fall stå för.

Ett alternativ för att satsa på större solpanelsanläggningar, är att lagra energin i till exempel batterier eller genom att omvandla den till vätgas. Tekniken är på väg men är inte ekonomiskt gångbar än.

Artikelbild

Gotlandshem har solfångare som värmer upp vatten på två fastigheter, Adjutanten (bilden) och Sjöliljan i Visby.

För några dagar sedan beslutade regeringen att Gotland ska gå före i omställningen till ett hållbart energisystem. Det kommer att kräva nya tekniska lösningar och affärsmodeller som kan lösa en del av dessa problem.