Gotland hamnar på plats 101 av landets 290 kommuner när det gäller elevernas kunskapsresultat i årskurs nio. Det visar Sveriges kommuner och landstings rapport "Öppna jämförelser av grundskolan" som presenterades under tisdagen.

De sammanvägda resultaten består av sex olika kunskapsresultat i årskurs nio under läsåret 2016-2017. I förra årets ranking hamnade Gotland på plats 70 i det sammanvägda resultatet som även inkluderar öns friskolor.

Enligt rapporten uppnådde 83,4 procent av eleverna i årskurs nio på Gotland kunskapskraven i alla ämnen under läsåret 2016-2017, i de siffrorna har dock inte nyinvandrade elever räknats med. Motsvarande snittvärde i hela Sverige ligger på 80,2 procent. Om de nyinvandrade eleverna räknas med så klarade 76,7 procent av eleverna i årskurs nio kunskapskraven. Motsvarande siffra i riket för eleverna i årskurs nio, inklusive nyinvandrade elever, är 74,1 procent.

89,8 procent av eleverna i årskurs nio är under läsåret 2016/2017 behöriga till yrkesprogram. I riket är motsvarande siffra 88,2 procent.

Om nyinvandrade elever räknas med är 82,8 procent av eleverna i årskurs nio behöriga till yrkesprogrammen. Motsvarande siffra i riket var i snitt 82,5 procent.

Resultatet i årets öppna jämförelser är kända av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen sedan tidigare då de presenterades i höstens analysrapport som delgavs barn- och utbildningsnämnden i oktober.

I 2017 års rapport presenteras även resultatet från Skolinspektionens undersökning Skolenkäten, som ger en bild av hur eleverna i årskurs fem och nio själva ser på sin utbildning. När det gäller frågan om hur nöjda eleverna är med sin skola som helhet så tillhör Gotland topp 20 av landets alla kommuner. Minst andel positiva resultat har eleverna i årskurs fem lämnat när det gäller frågan om de vet vem på skolan de kan prata med om någon varit elak mot en elev.