– Det blir helt klart ett hinder att Geab måste säga nej till nya anslutningar av elproduktion på grund av kabeln, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen.

– Gotland ligger långt framme när det gäller förnyelsebar energi och intresset för att sätta upp solceller på Gotland är stort, särskilt på landsbygden säger hon.

Just nu står 128 solcellsprojekt i kö medan 221 har beviljats stöd för totalt 21,2 miljoner kronor.

Artikelbild

| VILJEKRAFT. Gotlänningarna är bland dem som sökt mest bidrag till solenergi, berättar Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen.

– Gotlänningarna är bland de län som har sökt mest bidrag till solenergi i Sverige.

Företag får 30 procent i stöd medan privatpersoner tidigare fått 20 procent. Regeringen föreslår nu att alla ska få det högre stödet på 30 procent. 390 miljoner kronor årligen under 2017-2019 är avsatta. Och regeringen vill satsa ännu mer pengar.

LÄS MER: Kalldushen för solcellsbranschen

– Det finns ett förslag på att ge ytterligare 200 miljoner kronor i höstbudgeten för att arbeta bort kön och sedan 915 miljoner kronor per år fram till 2020 för att öka takten i utbyggnaden, berättar Agneta Green.

Artikelbild

Det är pengar som sannolikt inte gotlänningarna har så mycket glädje av.

LÄS MER: Totalstopp för ny elproduktion

Artikelbild

Gotland hör till de områden som legat i framkant när det gäller produktion av förnyelsebar energi. De första vindkraftverken placerades på Näs och sedan har snurrorna spridit sig runt om på ön. Enligt Geab är Gotland självförsörjande på el under 13 procent av tiden. De senaste åren har även mikroproduktion av elenergi med hjälp av solceller bidragit till detta.

I och med den uteblivna fastlandskabeln stannar den utveckling av.

Artikelbild

– Det går dock att söka stöd för solceller utan att producera ut till nätet. Man behöver ha en elnätsanslutningspunkt i anslutning till en solcellsanläggning för att få stöd. Tolkningen av hur man nu gör den bedömningen utifrån den situation som uppkommit på Gotland är inte klar men jag hoppas att den kan lösas, säger Agneta Green.

Om inte elen konsumeras direkt måste man lösa energilagringen själv. Olika lagringslösningar som batteri, kablage, kontrollsystem och smarta energihubbar går att söka statligt stöd för. Du får som mest 60 procent av kostnaden för installationen och högst 50 000 kronor.

Samtidigt som beskedet från Geab kom om stopp för att ansluta ny elproduktion till nätet, arbetar Energimyndigheten med en förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige.

– Det handlar om ett smart och hållbart energisystem, berättar Agneta Green.