Förslaget att bilda en storregion Gotland-Stockholm skrotades i november 2016, långt innan indelningskommittén var färdig med sitt slutbetänkande. I torsdags lämnade kommittén sina förslag till regeringen.

Betänkandet handlar i huvudsak om hur tio statliga myndigheter ska få en gemensam geografisk indelning. Men indelningskommittén vill även ha bättre ordning på vad beslutande församlingar på olika nivå kallar sig. I takt med att allt fler landsting övertagit det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna har de övergått till att kalla sig regioner – ett begrepp som saknas i lagstiftningen.

– Region har inte varit det formella namnet, men har använts ändå. Vi vill göra så att det blir formellt rätt för ett landsting att kalla sig region, säger kommittéledamoten Kent Johansson.

Artikelbild

| Oroad. Det skulle bara innebära försämringar om Gotland mister statusen som region, säger regionrådet Meit Fohlin (S).

Förslaget innebär problem när det gäller Gotland, enda kommunen i landet som även är landsting. Genom att fortsätta att kalla sig region skulle Gotland använda en beteckning som avser en annan typ av organisation. Val till regionfullmäktige skulle innebära olika saker, beroende på var i landet man bor.

– Det blir komplicerat när man kallar sig för något som man inte är, säger Kent Johansson.

Indelningskommittén vill därför frånta Gotland rätten att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse.

Regionrådet Meit Fohlin (S) blir inte glad när hon får höra om förslaget.

Artikelbild

| Remiss. Kommittéledamoten Kent Johansson påpekar att förslagen ska ut på remiss. Region Gotland får möjlighet att yttra sig då.

– Det skulle bara försämra för oss. Det blir förvirrande ändå, eftersom vi har alla uppdrag ett landsting utför. Och det skulle försvåra för oss i internationella sammanhang, exempelvis i EU-organisationer som är avsedda för regioner, säger hon och tillägger:

– Det skulle kunna leda till att vi inte får vara med på internationella arenor som vi behöver ha access till.

Kommittén är medveten om att frånta Gotland statusen som region blir ett hårt slag. Ön var 1998 bland de första områdena att överta det regionala utvecklingsansvaret från staten, och redan 2000 förslogs namnbyte från kommun till region. Gotlands kommun började dock först 2011 att kalla sig för region, vilket var ett år innan lagen som möjliggjorde namnbytet var antagen. ”Det är det största som hänt sedan vi bildade storkommunen. Nu tar vi tillbaka en del av den självständighet vi förlorade 1361”, sade en av ledamöterna i samband med att fullmäktige beslutade om namnbyte och om en ny röd bagge som blivit regionens logotyp.

Indelningskommittén har ett alternativt förslag att Gotland får behålla rätten att kalla sig region, men konstaterar att det inte ligger inom ramen för kommitténs uppdrag att utreda den frågan.

– Efter att vi lämnat vårt förslag blir det en remissrunda. Gotland har möjlighet att lämna sina synpunkter då, säger Kent Johansson.