Försvarsminister Peter Hultqvist som besöker Gotland, främst med anledning av försvarsövningen Aurora 17, presenterade på onsdagsförmiddagen regeringens höstbudget i en föreläsningssal på Campus Gotland. Men förutom presentationen av budgeten släppte han även nyheten om en ny försvarssatsning på Gotland.

– Gotland bildar en egen organisatorisk enhet och den går under namnet Gotlands regemente, säger Peter Hultqvist.

Att Gotland återigen får ett eget regemente innebär i dagsläget i första hand en organisatorisk förändring. Det kom inga besked om fler soldater till ön eller utökade medel till det gotländska försvaret.

– Men det här är en bas för framtida utveckling av försvaret på Gotland.

Gotlands regemente, med Stridsgrupp Gotland, kommer att ha en egen samlad militärledning som ska vara lokaliserad i Visby. Den ska agera plattform för samverkan inom totalförsvaret. Om det blir några nya arbetstillfällen när regementet bildas kunde försvarsminister inte svara på i dagsläget.

– Men jag anser att de satsningar som gjorts på Gotland hittills inte varit tillräckliga.

Peter Hultqvist säger att detta är något som kommer fortsätta diskuteras i försvarsberedningen.

Men att Gotland nu får ett eget regemente är viktigt rent symboliskt, menar försvarsministern.

– Det här är en tydlig markering av Gotlands viktiga strategiska läge och det är en säkerhetspolitisk signal.