Svenska Kraftnät beslutade för en tid sedan att det inte skulle bli någon ny elkabel till Gotland – trots tidigare löften om att en tredje elkabel skulle bli verklighet. Under söndagen fick regiondirektören Peter Lindvall, regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) och oppositionsrådet Eva Nypelius (C) slutligen träffa Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh för att föra fram syn på frågan.

– Vi fick en timme med generaldirektören och två medarbetare och mötet gav svar på hur Svenska Kraftnät ser på frågan, säger Peter Lindvall.

Han hyser dock inget hopp om att den statliga myndigheten kommer att ändra sig i frågan.

Artikelbild

| Meit Fohlin säger att de inte håller med Svenska Kraftnät och att Gotland borde vara en del av Sverige.

– Jag upplever inte det som att de tänker att de ska ändra sitt beslut. De ser inte att de har ett ansvar för elförsörjningen på Gotland och anser att vi ska ha en fortsatt diskussion med Vattenfall i frågan, säger Peter Lindvall.

Meit Fohlin säger att det inte var något oväntat som kom från mötet med Svenska Kraftnät.

– Det var som väntat. De tycker att de gått utifrån vad deras uppdrag är och tycker inte att de har något som helst ansvar för att koppla på Gotland på svenska stamnätet. De tycker Gotland har en bra förbindelse med fastlandet, säger Meit Fohlin.

Vad säger ni om deras argument?

– Vi håller så klart inte alls med. Vi tycker att Gotland är en del av Sverige och borde vara en del av deras nät, säger Meit Fohlin.

Under måndagen kommer Geab ha ett ägarmöte med sina ägare – Region Gotland och Vattenfall. Där kommer de bland annat diskutera frågan om den uteblivna elkabeln.

– Det här är inget inplanerat möte. Man kan väl säga att det är extrainsatt möte där vi bland annat kommer diskutera kabeln, säger Meit Fohlin.

Svenska Kraftnät anser att det är just Vattenfalls uppdrag att trygga elförsörjningen till och från Gotland.

– Vattenfall äger 75 procent i Geab och de får en viktig roll i kabelfrågan, säger Peter Lindvall.

Under veckan kommer Region Gotland att träffa samtliga riksdagspartier och sedan hoppas regionen få till möten med Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister, och Ibrahim Baylan (S), energi- och samordningsminster.

– Vi träffar riksdagspartierna varje morgon över en frukost och sedan jobbar Meit och Hanna Westerén (riksdagsledamot för Socialdemokraterna på ön, reds anm) för att få till träffar med ministrarna. Vi får se om det blir under Almedalsveckan eller vid ett senare tillfälle, säger Peter Lindvall.