Det har under det senaste året varit flera stora strömavbrott på Gotland och flera av dem har drabbat Visbyområdet. Geab menar att det varit ovanligt många strömavbrott och håller nu på att analysera anledningen till det.

– Jag kan hålla med om att det under det senaste året varit flera strömavbrott som till exempel drabbat Visby. Men jag har svårt att säga vad det beror på, säger Björn Axelsson.

Geab håller för tillfället på att analysera vad man kan göra för att minska antalet strömavbrott.

– Vi har börjat uppmärksamma det här under hösten och arbetet har initierats under de senaste veckorna. Vi behöver några veckor till för att kunna dra någon slutsats, säger Björn Axelsson.

Han ser det ökade antalet strömavbrott som ett trendbrott i Geabs arbete.

– Vi har jobbat med att få ner antalet avbrott under flera års tid. När vi får ett trendbrott som säger att det till och med ökar, då behöver vi göra en analys för att se vad det beror på. Det är olyckligt, säger Björn Axelsson.

Han menar att de lyckats få en bättre elsäkerhet på landsbygden.

– De insatser som vi har gjort på landsbygden har ökat säkerheten där, säger Björn Axelsson.

Kan man koppla antalet ökade avbrott till hårdare tryck på elkabeln till och från fastlandet?

– Nej, inte i det här läget i alla fall, säger Björn Axelsson.