Många kanske trodde att totalavbrotten på Gotland var över – men så är inte fallet. Nu kommer ytterligare arbeten att göras vid kontrollanläggningen i Ygne.

"Gotlandslänkens kontrollanläggning har byggts om och nu är projektet i sin slutfas. Vid besiktningarna identifierades att ett antal systemuppdateringar och tester behöver utföras. Systemuppdateringarna har inte varit möjliga att genomföra i ett tidigare skede, utan är en del av leverantörens garantiåtagande efter de besiktningar som genomförts", skriver Geab i ett brev till sina företagskunder.

Arbetet är inplanerat till den 3-7 december och Geab skriver i sitt brev att det "behöver utföras innan utetemperaturen sjunker och elanvändningen på ön ökar ytterligare".

Artikelbild

| Johan Granath, marknadschef för Geab.

"Arbetet innebär bland annat att slutgiltiga systemprov kommer genomföras för att finjustera tekniken i den högteknologiska anläggningen. Under dessa dagar finns en förhöjd risk för elavbrott eftersom arbetet utförs med endast en Gotlandskabel i drift åt gången. Vi står väl rustade på reservkraft och bemanning för att snabbt kunna agera vid en eventuell driftstörning", skriver Geab vidare i brevet.

Johan Granath, marknadschef vid Geab, bekräftar även han att det kommer vara en förhöjd risk för totalvbrott.

– Ja, så är fallet. Men vi kommer att bemanna upp driftscentralen och även runt våra reservkraftverk. Vi är startklara från sekund ett om strömmen skulle gå ner, säger han.