Under tisdagen gjorde helikopterbesättningarna i Umeå, Norrtälje och Ronneby bedömningen att förmågan att kunna genomföra uppdrag på ett flygsäkert sätt inte kunde uppfyllas och gick ur beredskap. Det innebar att det saknades räddningshelikoptrar i hela den svenska delen av Östersjön. Under onsdagskvällen meddelade Sjöfartsverket att alla helikopterbaser - utom Visby var i beredskap igen.