I juni 2016 hamnade Uppsala universitets forskningsstation vid Ar på världskartan. Forskare hade i experiment visat att fiskyngel i Östersjön föredrar mikroplaster framför vanlig föda, med förödande konsekvenser som följd. Artikeln publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science, och nyheten återgavs bland annat i Washington Post, The New York Times, och av Reuters och BBC.

Kort tid efter publiceringen anmäldes dock forskningen för oredlighet. Centrala etikprövningsnämnden kom fram till att redovisningen hade stora brister och att det inte fanns djurförsöksetiska tillstånd för de experiment som gjordes på fiskyngel vid Ar. I december 2017 beslutade Uppsala universitets rektor att den ansvarige professorn Peter Eklöv gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Besluten har fått förödande följder för forskningsprojektet. Postdoktor Oona Lönnstedt, som utförde experimenten, fick efter publiceringen i Science nära tre miljoner kronor från forskningsstiftelsen Formas till fortsatta studier. Nu har hon fått alla anslag indragna, och hon har beslutat att avsluta sin anställning vid universitetet.

Artikelbild

| Oväntat. Experiment visade att fiskyngel i Östersjön föredrar mikroplaster framför vanlig föda, med förödande konsekvenser som följd.

Nyligen beslutade Vetenskapsrådet att dra in beviljade anslag till två forskningsprojekt som Peter Eklöv ansvarar för. Sammanlagt rör det sig om cirka sex miljoner kronor. Vetenskapsrådet sätter dessutom stopp för nya ansökningar från honom under två år.

– Det är ett mycket hårt slag mot hans forskning, säger Eva Lindström som är föreståndare för Uppsala universitets avdelning för limnologi.

Eva Lindström tycker det är tråkigt att det inte blir fortsatt forskning om mikroplasters påverkan på fiskyngel. Det var intressanta teorier, bland annat om att den giftiga mikroplasten gör att fiskynglens naturliga rädsla för rovdjur försvinner.

– Vi gör ingenting för tillfället, men jag tycker att någon bör göra om experimenten, säger hon och fortsätter:

– Det är dock inte vi som bör göra dem, för då skulle trovärdigheten bli för låg.

Oredlighet kan vara grund för en disciplinpåföljd enlig lagen om offentlig anställning. I december anmälde universitetet Peter Eklöv till Statens ansvarsnämnd. I förra veckan kom nämnden fram till att det som lagts Peter Eklöv till last är så ringa att de inte når upp till gränsen för en straffbar tjänsteförseelse. Ansvarsnämnden noterar att beviljade forskningsanslag dragits in, vilket bidragit till beslutet att inte ge disciplinpåföljd.