Energimyndigheten presenterade under tisdagseftermiddagen sin förstudie om hur Gotland kan bli en pilotregion för Sverige i omställningen till ett smart och förnybart energisystem.

Sammanfattningsvis slogs det i förstudien fast att det finns goda förutsättningar.

– Det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland. Det behövs en region som kan visa vägen och Gotland är väl lämpad att vara en inspirationskälla för övriga Sverige, säger Energimyndighetens tf generaldirektör Zofia Lublin.

LÄS MER: Energiministern anser att Gotland ska bli världsledande

Hon poängterar dock att det kommer krävas ett stort mått av samverkan.

– Det är något som kommer kräva samarbete, samarbete och samarbete mellan privata aktörer, medborgare och offentliga aktörer.

Förstudien innehåller flera förslag på åtgärder med fokus på elsystemet, bland annat att det ska skapas ett Energicentrum på Gotland för att stärka lokal förankring och långsiktiga samarbeten.

Energimyndigheten har nu lagt som förslag till regeringen om att myndigheten får i uppdrag att arbeta med att göra pilotarbetet mer konkret.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) utlovade att så kommer att ske.

– Någon långbänk kommer det inte att bli, säger Ibrahim Baylan.

Hur tidslinjen för den gotländska övergången till endast förnybar energi är fortfarande inte klarlagd.

Uppdraget har varit utmanande och komplext, och samtidigt väldigt angeläget. Vi har kommit långt i och med förstudien, men det är en början på ett långsiktigt arbete, säger Mattias Eriksson, Energimyndighetens direktör för strategiska frågor.