Enligt P4 Gotland ger Förvaltningsrätten Region Gotland rätt. Regionen behöver inte upplåta mark till Nordiska motståndsrörelsen under Almedalsveckan. NMR hade överklagat regionens beslut men domstolen anser inte att det som NMR anför i sin överklagan strider mot lagen. Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell säger till P4 Gotland att han är nöjd med beslutet och att han blev lite överraskad. Han trodde att förvaltningsrätten skulle kräva en motivering till regionens beslut. Men det gjorde rätten alltså inte och det är nämnden glad för, avslutar Tommy Gardell.