Förra året tvingades Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, hoppa av Almedalsveckan efter en lång rad turer. Riksförbundet fick inte längre hålla sina baksätesdebatter inom Almedalsområdet. Region Gotland hänvisade till bland annat miljöhänsyn och att bilarna skulle kunna kapas av terrorister. MHRF:s förbundsordförande Peter Edqvist berättade för motortidningen Klassiker att man erbjudit sig att skruva av hjulen på de gamla bilarna, vilket till en början såg ut att vara en lösning. Men sedan ändrade sig regionen och MHRF hoppade av. Att ha stående debatter utan fordon bedömdes inte som realistiskt.

LÄS MER: Inga veteranbilar tillåts på Holmen

I oktober beslutade tekniska nämnden att ändra i formuleringen "Inga fordon får ställas på platsen" till "Inga körbara fordon får ställas på platsen".

Artikelbild

| Stopp för trafik

Inför nämndens möte nu i veckan föreslår teknikförvaltningen att formuleringen ändras tillbaka till den ursprungliga formuleringen igen - "Inga fordon får ställas på platsen".

LÄS MER: "Regionen har en naiv inställning"

I förvaltningens tjänsteskrivelse står det: "Ett generellt tillstånd att tillåta "icke körbara" fordon undergräver syftet med att skapa en säker Almedalsvecka då definitioner på "icke körbar" är för många". Bland annat skriver teknikförvaltningen att allt från en bil utan nyckel till bil utan motor kan definieras som ett icke körbart fordon. I stället vill förvaltningen att nämnden godkänner ett förslag som innebär att dispens ges till Transporthistoriskt nätverk och att motorfordonen görs icke körbara under utställningstider i samråd med teknikförvaltningen.

– Vi har en dialog med Region Gotland, men problemet är att de inte kan precisera vad "Icke körbara" betyder, säger Peter Edqvist.

Artikelbild

| Baksätesdebatt i Almedalen.

– Vi kan skruva ur tändstiften. Då är bilen okörbar, men det ser inte publiken och då kan människor känna sig otrygga i alla fall. Till saken hör också att allmänheten inte skulle kunna starta de här bilarna. Startmomentet skiljer sig för mycket jämfört med dagens moderna bilar. Men det är inte ett argument som biter på regionen.

Peter Edqvist berättar att MHRF led en stor ekonomisk förlust förra året. Många timmar som lagts på förberedelse gick om intet och avbokningar av resor och boende strax innan politikerveckan kostade en rejäl slant.

– Vi måste ha ordentligt med framförhållning för att vi ska våga arrangera något på Almedalen i år. Och det innebär att vi i god tid måste få veta vad som gäller.