Försvarsmakten har beordrat hemvärnslarm och all personal som ingår i någon av hemvärnets bataljoner och har möjlighet ska inställa sig för tjänstgöring. Syftet med övningen är att ytterligare stärka försvaret av Sverige och det är första gången sedan 1975 en liknande övning genomförs. Samtliga 40 hemvärnsbataljoner inklusive Gotland ingår i övningen.

– Det är en hel del övningsmoment. Det bygger på att vi ska pröva beredskapen hos Hemvärnet, säger Therese Fagerstedt, kommunikationsansvarig vid Försvarsmakten Gotland.

Övningarna på Gotland kommer inte att äga rum på Tofta skjutfält.

– Vi kommer att vara i Visby och på lite olika platser, säger Therese Fagerstedt.

Hemvärnet utgör nästan halva insatsorganisationen i Sverige med uppemot 22 000 personer och deras uppgifter att skydda och bevaka är grundläggande för att resten av Försvarsmakten ska klara av att försvara Sverige. Under den 5 och 6 juni genomför Hemvärnet uppgifter inom ramen för övningen på flera håll. Soldater kommer att synas runt om i hela landet; vid hamnar, flygplatser och på gator och torg.