Försvarsmakten har ansökt om ett utökat miljötillstånd för Tofta skjutfält, som bland annat innebär en kraftig ökning av försvarets verksamhet på skjutfältet. Det nuvarande tillståndet, från 2010, är anpassat främst efter Hemvärnets behov, och gäller dessutom inte hela skjutfältet. Nu vill Försvarsmakten använda hela skjutfältet och utöka antalet skjutdagar från 125 till 220, vilket Gotlands Allehanda rapporterade om i början av maj. I ansökan framgår det även att man vill skjuta med det nya artillerisystemet Archer från platser utanför Tofta, men med nedslagsplats på skjutflätet.

LÄS MER: Nu vill försvaret öva på avstånd

Försvarsmaktens ansökan nådde Region Gotland den 4 maj, och nu vill miljöprövningsdelegationen ha ett yttrande från regionen senast den 31 maj. En alldeles för kort svarstid, enligt byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP).

Artikelbild

– Det här är ett väldigt omfattande material, och vi hade velat ha möjlighet att svara fram till åtminstone sista augusti. Vi har begärt utsträckt svarstid, men fått indikationer från miljöprövningsdelegationen om att det kan bli svårt, säger han.

Det är flera instanser inom Region Gotland, bland andra byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt regionstyrelsen, som kan tänkas ha åsikter angående försvarsmaktens ansökan.

– Att få ihop alla dessa åsikter till ett bra sammahållet svar kan bli väldigt svårt med så kort svarstid. De här planerna är ju ett stort ingrepp i det gotländska samhället, speciellt bullermässigt, och vi måste ju se hur det här påverkar nuvarande bebyggelse, men även planerad bebyggelse, säger Karl-Allan Nordblom.

Miljöprövningsdelegationen sade till GA i början av maj att man hoppas kunna fatta ett beslut om miljötillstånd i september.