Enligt ett befintligt avtal är det Sjöfartsverket som ska sköta försvarets flygräddning. På grund av det förändrade säkerhetsläget i Östersjön ska avtalet nu ses över.

– Vi har en bra dialog med Sjöfartsverket, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten.

Exakt vad dialogen handlar om vill Jesper Tengroth inte avslöja men han säger att det är viktigt för försvarets verksamhet att det finns en räddningshelikopter i Visby.

– Vi bedriver flygverksamhet, vi vill att vår personal, om det sker en olycka, så snabbt som möjligt ska kunna bli omhändertagna. Det kan exempelvis handla om ett flyghaveri. Det gör att det är jätteviktigt att det fungerar, både vad gäller beredskapstider och geografisk täckning. Finns det en helikopter i Visby så är det närmare än om den finns i Ronneby eller Norrtälje, säger Jesper Tengroth.

Beslutet att bara ha beredskap på fyra av landets fem helikopterbaser togs av Sjöfartsverket på grund av att det endast finns bemanning till fyra helikopterbaser.

– Vi sitter i förhandlingar med Statstjänstemannaförbundet (ST) om personal. Vår målsättning är att det ska vara en helikopter på Gotland, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddning inom Sjöfartsverket.

I dagsläget är det i första hand den helikopter som är stationerad i Norrtälje som ska flygas till Gotland, en resa som tar cirka 50 minuter.

– Vi har fyra operativa baser, normalläget nu är att Visby är obemannad, säger Mattias Hyllert.