Hotellkomplexet är tänkt att ligga intill den så kallade Kokkolokkoskogen i södra Visby.

Fastigheten Kransborren 1 köptes 2015 av fastighetsbolaget K-lokkoskogen för drygt åtta miljoner kronor, med planer för ett hotell i tre våningar med omkring 100 rum och 400 bäddar.

I början av maj i år lämnade Region Gotland bygglov för hotell och parkeringsplatser, men en månad senare överklagades detta till länsstyrelsen av Försvarsmakten.

Artikelbild

| Johan Gate är efter vårens och sommarens förseningar osäker på när bygget kan starta.

Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret, skrev den juridiska avdelningen vid Högkvarterets ledningsstab. Bygget riskerar att begränsa försvarets utnyttjande av sina anläggningar, meddelade juristerna.

Men försvaret ändrade sig senare.

I ett nytt brev till länsstyrelsen skriver juristerna att de drar tillbaka sin överklagan.

– Vi fick väldigt sent kännedom om bygglovet, och utifrån de handlingar vi hade då valde vi att överklaga, förklarar Martin Eliasson vid produktionsledningens infrastrukturavdelning i Högkvarteret.

Artikelbild

| Tog stopp. I våras stötte ­hotellplanerna på patrull i regionfullmäktige.

Försvaret begärde sedan ut kompletterande handlingar, och gjorde en ny bedömning.

– Så fort vi kunde konstatera att bygglovet inte var till hinder för försvarets verksamhet drog vi tillbaka överklagan, säger Martin Eliasson till GT.

Artikelbild

| Markområdet ligger i den sydvästra delen av korsningen Söderväg–Gutevägen i Visby.

Närmare än så vill han inte gå in på saken, med hänvisning till militär sekretess.

Efter detta har fastighetsbolaget fått besked av Region Gotland att det är fritt fram att påbörja bygget av hotellet. Men fastighetsbolagets ägare Johan Gate är frustrerad, eftersom han hade hoppats på byggstart under försommaren, och färdigt hotell till nästa sommar:

– Bygglovsenheten gjorde ett fint arbete och vi hade ett bra stöd från tjänstemän på regionen. Men Försvarsmaktens och politikens dribbel försenar projektet ett år.

Försvarets överklagan är inte det enda problem som projektet haft under senare tid.

I mitten av maj skulle regionfullmäktige godkänna exploateringsavtalet med fastighetsägaren, men några partier begärde åter­remiss eftersom de befarade att det skulle bli permanentbostäder i stället för hotell på markområdet.

Efter att några formuleringar i dokumenten skärpts klubbades avtalet drygt en månad senare av den politiska församlingen.

– Turismen på Gotland är säsongsberoende, och att hinna bygga till sommaren 2018 är inte längre möjligt. Det är många pusselbitar som ska falla på plats, och jag hoppas kunna återkomma med positiva besked 2019 eller 2020, uppger Johan Gate.