Fortifikationsverket, som står för Försvarsmaktens omfattande nybyggnation på Tofta skjutfält, har återigen stött på patrull. Hela upphandlingen, som vanns av Skanska, har redan gjorts om en gång. Nu har bolaget Fastec överklagat upphandlingen igen till förvaltningsrätten i Linköping.

– Vi hade ambitionen att sätta spaden i jorden i januari eller februari. Så var det tänkt, säger Johan Danielson, kommunikationsstrateg vid Fortifikationsverket.

Efter att den förra upphandlingen gjordes om försenades byggstarten, försvarets förhoppning var att dra igång i mitten av maj.

Artikelbild

| Etablering. Stridsgrupp 18 kommer att etablera sig på Gotland efter den 1 juli.

– Nu tror vi att det blir i augusti eller september, säger Johan Danielsson.

Fortifikationsverket hoppas på en snabb hantering i förvaltningsrätten. Försvarsmakten har bråttom att få tillgång till den nya infrastrukturen med vägar, el, vatten och avlopp, samt den stora betongplatta och skärmtak som ska byggas.

– Den första juli kommer stridsgrupp 18 att sätta igång sin verksamhet, säger Johan Danielsson.

För stridsgruppen väntar nu tillfälliga lösningar, tills bygget står klart.

– Det är klart att det är en ansträngning för Försvarsmakten att det blir försenat, säger han.

Mattias Ardin är chef för Försvarsmakten på Gotland och han menar att elverk och tillfälliga toaletter gör det möjligt för stridsgrupp 18 att ändå gruppera på Gotland, trots förseningen.

– Det kommer att påverka det dagliga livet och få konsekvenser för den enskilde att allting inte är färdigt, säger han.

Höstens storövning Aurora med omkring 3 000 man påverkas inte av det försenade bygget, inte heller de övningar som planeras för stridsgrupp 18.

– De kommer att kunna göra det som var tänkt, säger Mattias Ardin.

Skanska vill inte uttala sig om upphandlingen, eller vilka konsekvenser förseningen får för bolagets anställda, eftersom upphandlingen överklagats och kontraktet därmed inte är skrivet. Fastec konstaterar i sin ansökan om överprövning att företaget lagt det lägsta priset, men sållats bort av Fortifikationsverket som inte ansåg att Fastec uppfyllt kraven. Fastec påtalar, via sin advokat, flera felaktigheter i upphandlingen.