Det är ingen vild gissning att tro att beslutet från Miljöprövningsdelegationen kommer att överklagas – för beslutet som togs under torsdagen innehåller flera villkor som Försvarsmakten tidigare argumenterat hårt emot. Det gäller kanske framför allt antalet skjutdagar.

Men de många privatpersoner, föreningar och även myndigheter som haft invändningar kan heller inte vara nöjda på alla punkter. Flera av dessa har betecknat Försvarsmaktens utredningar och konsekvensbeskrivningar som undermåliga, men den uppfattningen delar inte delegationen.

Försvarsmaktens hade i sin ansökan begärt att få använda sig av 220 skjutdagar per år. Nu får man 200. I de mest känsliga delarna, med hänsyn till omgivningen, i Norra och Södra delen av Tofta skjutfält, hade Försvarsmakten begärt 170 skjutdagar. Man får enligt beslutet nöja sig med 125.

Artikelbild

| Försvarsmakten får inte klartecken för 220 skjutdagar som man begärt.

Prövningen av de nya villkoren har pågått i flera år. Bakgrunden är förstås att de nuvarande villkoren för Tofta inte räcker för den återupprustning av Försvarsmakten på ön som riksdagen beslutat om – och därmed ökat behov av övningar. Ett samråd hölls redan på våren 2016. Beslutet är på 140 sidor och gäller alltifrån skjutning med skarp och lös ammunition till, flyg, marin verksamhet, sprängövningar och drivmedelhantering.

En av många kontroversiella frågor har gällt så kallad indirekt eld, där Försvarsmakten vill kunna skjuta utifrån så kallade artilleriöar utanför skjutfältet. Det medges av Miljöprövningsdelegationen, men allmänheten ska informeras i god tid och vid varje enskilt skjuttillfälle måste det finnas ett samtycke från aktuell fastighetsägare. Delegationen kräver också att Försvarsmakten tar fram en handlingsplan, i samarbete med tillsynsmyndigheten som är Försvarsinspektören för miljö och hälsa, ( tidigare Generalläkaren ) omkringboende och fastighetsägare. Allt med syfte att minska olägenheter för människor, tamboskap och miljö.

Övningar med stridsflyg och helikopter får göras under 50 dagar, med skjutövningar 10. När sådana övningar planeras som är fem dagar eller längre ska allmänheten informeras i god tid.

Skjut- och sprängövningar får inte göras under storhelger som påsk, midsommar eller jul.

Artikelbild

| Beslutet från Miljöprövningsdelegationen innehåller en rad detaljerade villkor om hur mycket av olika typer av ammunition som får nyttjas.

Frågan om konsekvenser av vibrationer och luftstötsvågor på byggnader skjuts upp. Försvarsmakten får två år till på sig att utreda detta.