Sedan Region Gotland öppnade för förslag om vad som borde göras med inre hamnen i Visby har hundratals idéer kommit in. Ett av dessa är att en gotländsk version av Havsorgeln i kroatiska Zadar byggs.

– Det är en seriös, välgrundad idé och den är helt genomförbar. Den här platsen omsluts av vatten som betyder så mycket för Gotland, men vi har inte lyssnat på vad vattnet har att säga oss, säger Ove Ronström.

LÄS MER: Förslaget: Ett konserthus på Holmen i Visby

Många av de satsningar som har gjorts i området har varit inriktade på turismen. Det kan vara farligt, menar folklivsforskaren.

– Det här är inte bra. Det riskerar att dela staden och nu måste man göra något annat. I Zadar byggdes havsorgeln vid stadens kryssningskaj, det gjorde den till en plats för alla medborgare, säger Ove Ronström.

Region Gotland vill utveckla inre hamnen i Visby och har bjudit in allmänheten att lämna synpunkter och önskemål. Det görs genom en särskild del på regionens hemsida. På måndagen hade 261 synpunkter kommit in från engagerade samhällsmedborgare.

– Jag tycker att förslaget om en havsorgel var jättebra. Det finns många intressanta förslag, idéer och tankar om platser som förmedlats, säger Sara Lindh, planarkitekt.

Medborgardialogen är öppen till och med 31 mars 2019. Synpunkterna och idéerna kommer att sammanställas och vara underlag och inspiration till det kommande detaljplanearbetet.