Under våren har ett 40-tal EU-migranter, främst från Rumänien, vistats på Gotland för att tigga. En del av dem har bott i sina bilar, andra har fått hjälp med boende av privatpersoner men många har bott på det härbärge i Axelsro som frivilligorganisationer har drivit. Nu stänger det och länge har det varit osäkert var EU-migranterna ska ta vägen. Först var tanken att de skulle kunna bo i anslutning till Svaide-Romas anläggning. Men efter att idrottsklubben räknat på vad det skulle kosta sa Region Gotland nej till förslaget eftersom kostnaden blev för hög.

– Kostnadsläget blev helt enkelt för högt där. Det som vi tittat på i dag (under onsdagen, reds anm) är byggnader från militärens tid. Där hoppas vi kunna ordna sanitära möjligheter och kokmöjligheter för dem. Det är till 99 procent klart, säger Göran Wahlqvist, verksamhetsledare för Röda Korset på Gotland.

Anläggningen ligger söder om den nya sporthallen. Där kommer flera av EU-migranterna att bo i tält som liknar bungalows.

Artikelbild

– Vi ska skaffa rejäla tält dem med sovrum och sådär. Det är vad vi kan erbjuda under sommaren, säger Göran Wahlqvist.

Han säger att situationen inte är så akut för så många. Flera av EU-migranterna kommer att jobba under sommaren och bo på andra ställen, enligt Göran Wahlqvist.

– En del ska jobba på Fårö och det är inte så jättemånga som ska bo där, säger han.

– Nu får vi låna toaletter provisoriskt av Region Gotland som ska fixa mer permenanta lösningar för sanitära möjligheter och kokmöjligheter i nästa vecka.