Regeringen vill sätta fart på handläggningen av bygglov. Kommuner som överskrider den lagstadgade tidsfristen på tio veckor ska inte få ta ut full avgift, föreslår bostadsminister Peter Eriksson (MP) i en proposition till riksdagen. Enligt förslaget sänks avgiften med en femtedel per varje påbörjad försenad vecka. Reduktionen, som föreslås från 1 januari nästa år, ska även gälla ansökningar om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

– Jag är inte förtjust i förslaget. Det har en förenklad bild av verksamheten och jag har svårt att se vilken hjälp det ger, säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP).

Region Gotland är inte ensam om att ha svårt att hinna med. Enligt Boverket överskrider var femte kommun i landet regeln om att handläggningstiden inte får överskrida tio veckor.

Artikelbild

| Peter Eriksson tycker att de som drabbas av lång väntetid på bygglov ska kompenseras.

– Det är rimligt att den som drabbas när kommuner inte klarar kraven på handläggningstider blir kompenserad för dröjsmålet, säger Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Region Gotland har tidigare JO-anmälts för sina långa handläggningstider. Peter Erikssons förslag kommer i en tid då regionen arbetar hårt med sin bygglovsavdelning. Personalomsättningen har varit hög, men har minskat och i slutet av förra året gjordes några nyanställningar. 80 procent av handläggarna har arbetat kortare tid än 1,5 år. Det är en orutinerad arbetsgrupp och fokus är inriktat på kompetensutveckling och att få medarbetarna att våga mer. Det är en avdelning som behöver lugn och ro för att på sikt höja effektiviteten.

– Det går åt rätt håll. Nu avgör vi fler ärenden än vad som kommer in, men vi har fortfarande en enorm eftersläpning. 40 procent av ärendena klarar vi inte i tid, säger bygglovschefen Bo Eriksson.

Han tror inte att regeringens förslag kommer att ändra arbetssättet:

– Nej, vi måste fortsätta det långsiktiga arbetet.

Bo Eriksson påpekar att även regionens stora besparingar har inverkan. Förra året sparade byggnadsnämnden 2,5 miljoner kronor och lika mycket ska sparas i år.

– Vi har ett jättesvårt läge. I stället för att spara behöver vi mer resurser. Det är en omöjlig ekvation, säger Bo Eriksson som befarar att regeringens förslag kan leda till ökad administration.

Karl-Allan Nordblom håller med:

– Lagen föreslås gälla nya ärenden från 1 januari. Då måste vi ha koll på tider och ta ställning till om vi ska prioritera nya eller gamla ärenden. Dessutom tror jag att vi kommer att bli hårdare i bedömningen. Ser vi att ett avslag är att vänta kommer vi förmodligen att vilja ta beslutet så tidigt som möjligt.

Att tvingas reducera avgiften kan innebära ett stort intäktsbortfall för byggnadsnämnden. Bygglovsavdelningen har som mål att finansiera sin verksamhet till tre fjärdedelar med avgifter, och har i år budgeterat för intäkter på drygt 40 miljoner kronor. En stor del är bygglovsavgifter.

Förslaget har mött hård kritik från flera håll, bland annat från Justitieombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting. Vänsterpartiet yrkar i en följdmotion att propositionen avslås.

Att det är Peter Eriksson som står bakom förslaget hindrar inte Karl-Allan Nordblom från att vara kritisk:

– Även om vi är partikamrater så vill jag i första hand se till byggnadsnämndens, Gotlands och våra kunders intressen.

Riksdagen ska fatta beslut om propositionen den 7 juni.