Som GA kunde avslöja i går blir byggstarten för infrastrukturen på Tofta skjutfält ytterligare framflyttad och minst ett år försenad. Kammarrättens beslut från den 27 september innebar att Fastec beviljas prövningstillstånd för sitt nya överklagande av Fortverkets anbudsbeslut. Kammarrätten framhåller dessutom att beslutet enligt förvaltningsprocesslagen inte får överklagas. När ärendet slutgiltigt avgörs är därmed oklart eftersom något exakt datum för kammarrättens dom inte satts.

Såväl vid Försvarsmakten som Fortifikationsverket var den nya utvecklingen i anbudsprocessen ett överraskande besked.

– Först när vi har det slutliga utslaget kan vi börja räkna på vad det betyder i tid, i dag kan vi inte säga något om detta, kommenterade Johan Danielsson vid Fortverket.

– Det här med juridik är väldigt uppstyrt och just upphandlings- och konkurrensregler handlar inte bara om svensk lagstiftning utan det är också EU-lagstiftning om fri marknad och konkurrensutsättning i botten.

Johan Danielsson säger att representanter för andra länder undrat "varför man inte bara trycker på knappen" och sätter i gång.

– Men vi ska försvara de värden som är viktiga i Sverige och då även möjligheten att få sin sak prövad.

Mattias Ardin, chef för Försvarsmakten Gotland, meddelade att man under fredagen inte var beredda att kommentera.