Sedan drygt 40 år räknar frivilliga ornitologer antalet fåglar på flera hundra platser runt om i Sverige. Lunds universitet samlar in alla data, som en del i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram.

På Gotland är Sivert Söderlund en av dem som räknar och han ansvarar för sträckan Klintehamn ner till Fide. I Klinte räknades till inte mindre än 7 000 sjöfåglar samtidigt, vilket gör hamnområdet till ett eldorado just nu.

– Nästan 5 000 vigg, knappt 2 000 gräsänder, 250 bergand och knappt 100 brunänder. 20 olika arter sågs i Klinte och det är jättemycket, förklarar han för en studiecirkelgrupp från PRO byggfacken som vill lära sig mer om de besökande fåglarna.

Artikelbild

| En lysande vit salskrake är smycket bland alla änder i Klinte och visar gärna upp sig i hamnbassängen.

I tio år har Sivert Söderlund hjälpt till att räkna sjöfågel, något som han menar är viktigt för att hålla koll på förändringar i naturen.

– Det kan vara miljöpåverkan och man får koll på utvecklingen, säger han.

Vissa arter minskar, men en av de andarter som han har sett öka är snatterand.

– Den var en raritet förut som man fick åka långt för att se, men för 14 dagar sedan räknade de mellan 60 och 70 i Klintehamn, säger Sivert Söderlund entusiastiskt.

Artikelbild

| Tusen och åker tusen vigg och bergänder fyller havet utanför hamnen i Klinte.

I hamnbassängen utanför Karlsökajen har stora flockar sjöfågel samlats, mestadels vigg och bergand. Sivert förklarar pedagogiskt skillnaden: Ser man en vigg har den tofs på huvudet, ser man en vigg utan tofs – då är det en bergand.

Bland alla vanliga fåglar finns också russin att upptäcka. En stjärtand borde inte övervintra på Gotland men finns i Klinte.

Artikelbild

| Sivert Söderlund menar att Klintehamn är bästa platsen just nu för att njuta av tusentals sjöfåglar.

– Där, en salskrake, säger Sivert Söderlund och pekar med hela handen.

Och mycket riktigt, snart får alla njuta av den vita lilla fågeln – sagolikt vacker och verkligen ett smycke, enligt Sivert Söderlund.

Artikelbild

| Genom att räkna fåglarna kan man ha koll på eventuell miljöpåverkan, menar Sivert Söderlund.

– Fantastiskt fin, det är jätteroligt och intressant att få lära sig mer om fåglarna. Många har jag aldrig hört talas om förut, säger Inger Gardell.

De flesta av alla övervintrande sjöfåglarna ska vidare norrut när isarna smälter.

– Till norra Sverige, Finland och Ryssland, säger Sivert Söderlund.

I flera veckor till finns de kvar och visar snällt upp sig. Den 24 februari finns Sivert på plats på kajen i Klinte igen, med lånekikare och tålamod att svara på frågor från nybörjare som Margareta Hägström. Hon skrattar hänförd över fyra gräsänder som komiskt vaggar fram på isen:

– Se på dem, vad roliga de ser ut!