Arbetet med att förverkliga delarna inom rapporten "Struktur 2015" har pågått sedan juni 2014. Där efter har ett flertal åtgärder vidtagits. Den första uppföljningen gjordes 2016 och rapporten Uppföljning av struktur 2015 är en ny uppföljning av arbetet.

– Lägger man ihop allt som gjorts så är det väldigt mycket, säger Stefaan De Maecker (MP), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bland annat har så kallade trygghetspunkter inrättats i Roma, Fårösund, Katthammarsvik och Burgsvik. Cirka 1 800 gotlänningar besökt trygghetspunkterna totalt cirka 10 000 gånger istället för att åka till en vårdcentral. Syftet med trygghetspunkterna är att öka tryggheten för patienter på landsbygden och att minska dessa patienters behov av att resa. På trygghetspunkterna kan patienterna under förbokade besök få hjälp med bland annat provtagning, blodtrycksmätning, såromläggning och injektioner.

Under våren 2018 har ett tjugotal patienter, som besökt någon av trygghetspunkterna, svarat på en enkät om servicen. Svaren har i huvudsak varit att patienterna har varit nöjda med den vård de fått.

Även ett Äldrevårdsteam har inrättats, vilket lett till att cirka 85 patienter med särskilt stora behov har fått vård i hemmet.

– Alternativet hade varit inläggning på sjukhuset, säger Stefaan De Maecker.

Andra åtgärder handlar om att säkerställa långsiktig försörjning av specialister inom allmänmedicin och att använda kompetens mer effektivt.