Sedan 1997 har paviljongen vid Sanda skola stått tillgänglig för skolan och förskolans verksamheter. Dock har miljö- och byggnämnden tidigare meddelat att det inte går att förlänga det tillfälliga bygglovet ytterligare. Med hänvisning till plan- och bygglagen.

LÄS MER:Skolor tvingas ta bort lokaler utan bygglov

Därmed kommer paviljongen att tas bort så snart som möjligt, och enligt Stefan Nypelius (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är det mest troligt att det sker efter vårterminen. Detta innebär att verksamheterna får mindre yta att röra sig med i höst.

– Sanda blir trångbott för det är mycket förskolebarn där, säger Stefan Nypelius.

För att lösa lokalproblemet är en eventuell flytt på tapeten, och på tisdagens möte beslutade barn- och utbildningsnämnden att det i så fall blir årskurs fem som får lämna skolan. De kan då istället börja på Klinteskolan till hösten.

– Vi bestämde att man ska jobba med att de yngre ska få vara kvar, säger Stefan Nypelius.

Han framhäver också att regionen behöver se över de olika lokallösningar som man har runtom på Gotland just nu.

– Det är viktigt att vi tittar på vad vi har för paviljonger och hur många år de har kvar. Sedan måste vi också se hur det ser ut med elevantalet framåt om vi behöver bygga ut och göra permanenta lösningar, säger han.