I förhållande till sin yta är Gotland rikast i hela världen när det gäller vikingatida silverskatter. Över 170 000 mynt har hittats i ungefär 750 skattfynd. Att det hittats så många skatter på Gotland har även lockat många privatpersoner till ön för att plundra fornlämningar och fyndplatser här.

Under 1990-talet och 2000-talet har cirka 40 plundringar brottsanmälts enligt länsstyrelsens diarium, samtliga är överplöjda fornlämningar i åkermark. Det handlar främst om fyndplatser för tidigare påträffade silverskatter och andra föremål av ädelmetall.

Under 2007 och 2008 ökade antalet skattplundringar rejält på Gotland vilket ledde till att projektet ”Ett plundrat kulturarv” genomfördes på initiativ av länsstyrelsen under åren 2009 till 2011. Detta för att förebygga och motverka plundring av fornlämningar. Modellen bygger framför allt på samarbete mellan myndigheter, organisationer, markägare och jordbrukare.

Artikelbild

| Engagerad. Majvor Östergren har länge varit drivande när det gäller skyddet av de gotländska fornlämningarna.

Det var under projektets gång som plundringen av en silverskatt på en åker i Alva i oktober 2009 kunde avslöjas. De allvarliga brotten begicks sommaren 2008 och tre personer dömdes till fängelse för grovt fornminnesbrott, ytterligare en person dömdes till böter och en femte person frikändes.

Efter att projektet ”Ett plundrat kulturarv” avslutades 2011 har inga fler plundringar anmälts till länsstyrelsen.

– Jag vet inte om åtalet hade en avskräckande effekt, säger Marie-Louise Hellqvist, arkeolog på länsstyrelsen.

Enligt henne har de anmälningar som gjorts kommit till genom att arkeologer varit på plats och sett plundringsgropar.

Artikelbild

| unikt. Detta silverkrucifix är unikt och värt mycket pengar. Kanske är det gjort av gotlänningar.

– Det är också en svårbedömd situation, att se eventuella gropar i åkermark. Detta kan vara en av anledningarna till att vi inte har fått in några anmälningar, säger Marie-Louise Hellqvist.

Även om det inte anmälts några nya plundringar sedan den stora plundrarhärvan avslöjades så kan det finnas ett stort mörkertal.

Artikelbild

| Marie-Louise Hellqvist tror att masken härstammar från det romerska riket och är närmare 2 000 år gammal.

– Det finns indikationer på att det fortfarande plundras, men den här verksamheten gick ner dramatiskt i och med att de åkte fast 2009, säger forskaren Majvor Östergren som även deltog i projektet ”Ett plundrat kulturarv”.

Att antalet plundringar minskade beror, enligt henne, till stor del på att ligan avslöjades och ställdes inför rätta. Att plundringarna minskade berodde på att den här ligan stod för en stor del av plundringarna.

Artikelbild

– Det är fler som varit ute med metalldetektor än de här, men de här personerna var de proffsigaste, säger hon.

Majvor Östergren deltar även i ett uppföljande projekt som drivs av Stockholms universitet där man gjort eftersök på plundrade fyndplatser på Gotland. Men inga spår efter nya plundringar har hittats.

Artikelbild

| Onsdag 4 maj 2011

– Alla spåren försvinner så fort man harvat en åker. Men jag skulle bli förvånad om det inte fortfarande pågick några plundringar, säger Majvor Östergren.