Inför höstterminen 2018 var det 21 532 personer som sökte till Campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet. Nu har ansökningen stängt för den här gången och siffrorna pekar på ett trendbrott. För första gången sedan 2013 har antalet unika sökande till lärosätet minskat, och det med 10,1 procent. Det oroar dock inte Olle Jansson, som är rektorsråd vid Uppsala Universitet, Campus Gotland.

– Trender går upp och ned. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte betyder att det blir färre studenter som studerar här. Jag känner mig trygg med att antalet studenter inte sjunker, säger han.

Olle Jansson tror att det minskade antalet sökande kan bero på att man från och med i år bara får välja tolv ansökningsalternativ, jämfört med tidigare år då man har fått välja upp till tjugo. En annan orsak som han lyfter fram är att årskullarna som går ut gymnasiet i år är mindre än tidigare. Det är inte heller bara Campus Gotland som ser en minskning, utan även Uppsala universitet har färre unika ansökningar inför höstterminen 2019.