Det är fyra områden som ingår i projektet Landsbygdsutveckling 2.0. Regionstyrelsen beviljade på torsdagen pengar för att rusta upp samt ersätta färistar på Fårö. Det är LRF Fårö som ska genomföra detta och pengarna tas ur 2018 års näringslivsanslag.

På Östergarnslandet ska regionförvaltningen ge stöd för att skapa en lokal utvecklingsnod. Hemse fick två miljoner kronor för att bygga en cementplatta i ishallen och i ett område norr om Norrgatan i Hemse ska en boendeanläggning för korttidsuthyrning planläggas. Det beräknade kostnaden är 70 000 kronor och pengar anvisas ur regionstyrelseförvaltningens anslag. Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att sätta igång med planläggningen.

I Burgsvik satsar man på att förbättra trafikmiljön i hamnen och tekniska nämnden får i uppdrag att anlägga en parkeringsplats där.

Artikelbild

Regionstyrelsen beslutade också vid sammanträdet på torsdagen att man ska gå vidare i samma anda och förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en modell för det fortsatta arbetet som ska omfatta hela Gotlands landsbygd.

Det här är Meit Fohlin (S) och Eva Nypelius (C) rörande eniga om. Både framhåller nyttan av satsningen och att man fortsätter på samma spår för att ytterligare stärka Gotland.

– Det här var ett pilotprojekt. Nu satsar vi på att utveckla det för framtiden.

– Det är glädjande att vi tagit beslut om att gå vidare. Det här är ett nytt sätt att testa lokala initiativ och använda de krafterna för att utveckla landsbygden, säger Meit Fohlin, (S), ordförande i regionstyrelsen.

Artikelbild

| Det ska byggas parkeringsplatser i Burgsviks hamn.

Idén med landsbygdsutveckling 2.0 bygger på att de lokala aktörerna själva har fått välja vad de vill satsa på för att utveckla bygden.

– När Hemse säger att de siktar på 100 nya jobb och 100 nya bostäder, lyssnar vi på dem. Det är viktigt att känna förtroende för det lokala, ger Meit Fohlin som exempel på betydelsen av den lokala viljan.

Artikelbild

– Det är bra att tillvarata engagemangen för att utveckla den egna bygden. Ansvaret att driva projekten ligger lokalt i någon form av byaråd eller sockenråd.

En sammanhållande kraft i regionen för landsbygden är också viktigt.

Artikelbild

Honungsfacelia lockar till sig insekter och bildar ett skyddande täcke för rapphönsen.

– Vi har saknat någon som jobbar med de här frågorna. Nu taggar vi upp med en landsbygdsstrateg, säger Eva Nypelius.

Malena Bendelin heter hon och börjar jobba nästa vecka.

Artikelbild

asa.sveds@gotlandstidningar.se

0739252606