Enligt Skatteverkets beslut har 36-åringen under beskattningsåren 2015 och 2016 hyrt ut sin privatbostad på en attraktiv innerstadsadress utan att lämna uppgifter om detta i sin inkomstdeklaration.

Skatteverket har därför beslutat att bestämma kapitalvinsten vid uthyrning av privatbostad för 2015 till 71 583 kronor och för 2016 till 120 845 kronor, totalt 192 068 kronor, vilket det nu blir vanlig kapitalvinstskatt på. Dessutom har man beslutat om att ta ut ett skattetillägg om 40 procent av den skatt som belöper på dessa respektive belopp, med 8 590 kronor respektive 14 501 kronor eller totalt 23 091 kronor.

Sedan Skatteverket uppmärksammat uthyrningen skickades en förfrågan ut till 36-åringen. I sitt svar har uthyraren lämnat uppgifter om de överskott som uppstått vid uthyrningen och Skatteverket har accepterat dessa siffror som ligger till grund för det nu aktuella beslutet.

Skattetillägg tas enligt gällande huvudregel ut med 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha tagits ut av den deklarant som lämnat uppgiften.

Uthyrningen har skett via förmedlingstjänsten Airbnb. Företaget grundades 2008 och har huvudkontor i San Francisco. Det är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende över hela världen.