På Gotland är det i nuläget runt femton personer som lever i hemlöshet. Mer exakt 2,4 per 10 000 invånare. Detta enligt en nationell kartläggning gjord av Socialstyrelsen. För Gotlands del är det positiva siffror då den enda kommunen som har en lägre andel hemlösa är Lidingö, med 2,3 per 10 000 invånare. Dock finns det en risk att siffrorna inte stämmer helt.

– Det är svårt att säga exakt för det kan finnas ett mörkertal. Det finns de som inte kommer hit till oss utan flyttar runt mellan kompisar. Men de är ändå hemlösa. Så det kanske är uppåt tjugo personer på Gotland, säger Susanne Ryderholm som är verksamhetsansvarig på natthärbärget Birkagården i Visby.

Hos dem sover det mellan fem och tolv personer per natt, ibland fler. Antalet kan enligt Susanne Ryderholm variera beroende på olika faktorer, som till exempel att en person har hittat annat boende eller dessvärre hamnat i häktet eller fängelset.

Artikelbild

| Susanne Ryderholm berättar att antalet hemlösa som sover hos dem varierar från natt till natt.

– Det går lite upp och ned. Det brukar tyvärr öka på under sommaren för då är det många som hyr som inte får bo kvar i sina lägenheter, säger hon.

Ytterligare en aspekt som uppmärksammas i den aktuella kartläggningen är att få kommuner har en övergripande plan för hur de ska arbeta mot hemlöshet. Rolf Öström (M), som är ordförande i socialnämnden i Region Gotland, säger att den viktigaste åtgärden i deras arbete är just samarbetet med Birkagården. Utöver det har socialförvaltningen även specifika hyreskontrakt med olika lokala bostadsföretag och hyresvärdar. Syftet med de kontrakten är att personer som, av olika anledningar, kämpar med att komma in på bostadsmarknaden ska få en hjälp på vägen.

– Vi har det rätt väl förspänt på Gotland. Jag känner mig trygg i att gotlänningarna har en möjlighet att få tak över huvudet. Ingen blir bara kastad på gatan, säger Rolf Öström.

På frågan om det inte behövs en större plan kring arbetet mot hemlöshet ändå, så menar Rolf Öström att man ännu inte har sett det behovet.

Artikelbild

| Birkagårdens natthärbärge i Visby är öppet 365 nätter om året

– Inom förvaltningen har de koll och om det skulle bli ett större problem skulle det lyftas till nämnden och då skulle vi ta tag i det, säger han.

De två kommuner som har störst andel hemlösa i Sverige är Bjurholm med 110 per 10 000 invånare, och Malmö med 90,8 per 10 000 invånare.