Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har beslutat öka årets anslag till länsstyrelserna för Lokala vattenvårdsprojekt, Lova. Dessutom har ytterligare 21 miljoner kronor som fördelas till landets länsstyrelser öronmärkts för att förstärka det regionala arbetet i Östersjön och minska övergödningen med fokus på kustvatten.

För Gotlands del innebär årets anslag en total ökning med drygt 1,5 miljoner kronor till totalt närmare 5,9 miljoner kronor. Lova-pengarna ökar med drygt 800 000 kronor och det extra övergödningsanslaget ger ytterligare nästan 735 000 kronor.

Det senare kan användas i kampen mot övergödning, men även mikroplaster och sjöfartens miljöpåverkan.

Artikelbild

| Karin Fager,

Hur kan pengarna användas konkret?

– Pengarna gör att vi kan stärka vårt åtgärdsarbete. Dels kan det användas i vårt eget arbete om vi ska planera åtgärder, dels kan det användas för rena åtgärder samt för informations- och undersökningsinsatser. Vi behöver hämta in fler uppgifter om hur övergödda vissa vikar är och vi kanske vill jobba med mikroplaster. Vi har precis fått det här beslutet så vi har inte kommit så långt i vår planering, säger Karin Fager, enhetschef på miljö- och vattenenheten.

Är det något speciellt som du ser att man skulle behöva göra insatser för?

– Ja, övergödningsinsatser måste man fortsätta jobba med, Östersjön är fortfarande övergödd och vi måste öka våra kunskaper. Om vi kunde jobba med mikroplaster så vore det jättebra, med frågan är hur, säger Karin Fager.

Att minska mikroplasterna är mycket angeläget, men de är svåra att lokalisera och att samla upp, förklarar hon.

– Allt arbete som sker i marin miljö blir oerhört dyrt. Vi välkomnar pengarna och att vi kan driva vidare egna Lova-projekt.