Redan vid årsskiftet kopplades Vaka, Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp, in som rådgivare åt Region Gotland när det gäller vattenproblemet.

Pär Aleljung på Vaka, som varit inblandad i arbetet, menar att regionen måste tänka om kring besöksnäringen om en vattenrelaterad samhällskris skulle uppstå.

– Tittar man på worst case får man tacka nej till turismen, i alla fall från ett utifrånperspektiv. Om det inte finns vatten är det en logisk följd att skicka hem turisterna. Jag har en känsla av att de kommer att dra av sig själva om vattnet tar slut. Det är klart att regionen vill undvika det här med alla medel, men man måste planera utifrån sin produktionskapacitet, säger han.

Det håller inte Leif Thomsson, tillförordnad chef på regionens vattenenhet, med om.

– Vi har sagt att vi behåller turisterna så länge vi kan, vi lever på turismen och många företagare är beroende av dem. Vi får väl lära dem att bo i husvagn i en vecka, så att de lär sig spara på vattnet, säger han.

Leif Thomsson berättar att det finns en regional krisplan som blir aktuell om vattensituationen blir en samhällskris.

– Men där är vi inte än. Vi på regionen gör allt i vår makt för att undvika en sådan situation. Jag tycker inte att man ska hetsa upp sig i onödan, det brukar lösa sig till slut.

I vilken situation skulle planen tillämpas?

– Får vi inget regn, och om Tingstäde träsk inte fylls på framåt hösten, då blir det en akut kris. Då blir det antagligen ransoneringar. Då får vi bedöma vilka som är prioriterade, som till exempel sjukhus och äldrevård, medan till exempel privatpersoner som har villor längs vägen får hämta vatten i dunkar.

LÄS MER: Bevattningsförbud över hela ön