Den senaste tiden har det varit turbulent på vårdcentralen i Hemse då sex av vårdcentralens ST-läkare har krävt högre lön och förbättrade arbetsförhållanden. Arbetsgivaren har nu lyckats komma överens med en av läkarna om en heltidstjänst.

Hälso- och sjukvårdchefen Maria Dalemar hoppas att även de andra ST-läkarna ska välja att arbeta på vårdcentralerna, totalt handlar det om två tjänster i Hemse och fyra i Visby.

– Just nu pågår samtal med de aktuella läkarna. Vi har från båda sidor målet att lyckas komma fram till anställningsavtal inom de närmaste veckorna, säger hon till P4 Gotland.

Regionen har erbjudit ST-läkarna en lön på 8 000 kronor under deras begäran. I en skrivelse till ett antal politiker och tjänstemän har personalen på Hemse vårdcentral ifrågasatt regionens beslut om de lägre lönerna. De skrev även att en hyrläkare kostar 60 000 kronor per vecka. Men enligt ansvariga på regionen stämmer detta inte riktigt då de menar att även kostnader som löneskatter, pensionsavsättningar, semester och andra förmåner måste tas med i beräkningarna.

Enligt Hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsdirektörens svar till personalen på vårdcentralen i Hemse är det inte bara skillnaden mellan en läkares, eller en mindre grupp läkares, löner som är det avgörande kostnadsmässigt. "Det är lönestrukturen för alla läkare som är viktig. När nyfärdiga specialister får en högre lön än erfarna kollegor medför det krav på löneökningar i hela kåren då erfarenhet ska återspeglas i lönebilden", skriver de.